03/05/2021 - 13:52

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελουμένων - Βιωμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

«Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΜΗΝΕΣ (18)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/15/2021

CPV :

80530000-8 ,79132000-8,79414000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

6.133.200,00€

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

OXI

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

15/04/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 09/04/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14:00