02/03/2021 - 13:03

Νέα τιμολογιακή πολιτική με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε ανάλογη προνομιακή τιμή για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων!

Η Ευρωπαϊκή κάρτα νέων σας ενημερώνει για τη νέα τιμολογιακή πολιτική που ισχύει από 1η  Φεβρουαρίου 2021 με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε ανάλογη προνομιακή τιμή:

  • 10 ευρώ με ισχύ για έναν χρόνο,
  • 17 ευρώ με ισχύ για δυο χρόνια,
  • 24 ευρώ με ισχύ για τρία χρόνια.

Σχετική Απόφαση