01/05/2021 - 11:31

Ανάκληση ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη Ανακαίνισης του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.)»

Με την υπ' αριθμ.: 7343/473/30-12-2020 Απόφαση Δ.Σ. ανακαλήται ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για τη "Μελέτη ανακαίνισης του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.)".

Related files
fea.pdf (265.8 KB)