10/27/2020 - 14:27

α) Υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης ΣΔΕ. β) Διαθέσιμες ώρες/τμήματα σχολ. περ. 2020-2021.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υπ΄ αριθμ.7257/463/27-10-2020 Aπόφαση του Δ.Σ.,

  1. Απευθύνει πρόσκληση υποβολής αίτησης στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων
  2. Ανακοινώνονται οι διαθέσιμες ώρες και ο αριθμός τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήμα, της τρέχουσας σχολικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου, της σχολικής περιόδου 2020-2021.

Η Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mis.inedivim.gr  ορίζεται από την Τρίτη 27-10-2020 (ώρα 15:00 μ.μ.) έως και τη Δευτέρα, 02-11-2020 (ώρα 10:00 π.μ.).

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020