09/09/2020 - 12:52

Ανάληψη νέου έργου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κ. Κωνσταντίνος Δέρβος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γεώργιου Ζερβού για τη συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας», ύψους 9,5 εκ. €.

Η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των γυναικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου  απασχόλησης, σε κρίσιμες γενικές εργασιακές δεξιότητες. Στόχος είναι να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους,  για την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Η αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα που απαιτεί ένα συνδυασμό δράσεων πολιτικής και κοινωνικής αντιμετώπισης στερεοτυπικών συμπεριφορών, διακρίσεων και προκαταλήψεων. Στη χώρα μας, οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν, πέρα από τις προϋπάρχουσες διακρίσεις σε βάρος τους στον εργασιακό χώρο, και τα πλήγματα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης στην απασχόληση. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση αυτής της ανισότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την πραγματικότητα που η οικονομική κρίση έχει αφήσει πίσω της.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Ζερβό για την έμπρακτη υποστήριξη και την άψογη συνεργασία για την έγκριση ενός τόσο σημαντικού για τη γυναικεία απασχόληση έργου.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».