09/07/2020 - 11:12

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων του 1ου Σταδίου, της υπ΄ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης για την υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Σχετικά με την Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (Μητρώο ΣΔΕ), της υπ΄ αριθμ. 660/5/36677/07-08-2020 Πρόσκλησης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σας ενημερώνει ότι:

Εξαιτίας υπερφόρτωσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων από τις 10:00 π.μ. της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, έως τις 12:00 μ.μ. της ίδιας μέρας.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020

 

Related files