06/05/2020 - 11:39

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ -ΑΠ7-MET

Το ΣΔΕ Σάμου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος , για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-MET, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020