05/26/2020 - 13:56

Προσκλήσεις για την επισκευή συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος , σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ , απευθύνει Πρόσκληση για την επισκευή συντήρηση φωτοτυπικού μηχανύματος, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020