05/25/2020 - 11:27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών βαφής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το 2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών βαφής, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020