05/22/2020 - 13:14

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Επισκευές – Συντηρήσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων» των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-MET

Το ΣΔΕ Μαλανδρίνου και το ΣΔΕ Λαμίας, απευθύνουν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Επισκευή – Συντήρηση Φωτοτυπικών μηχανημάτων», για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020