05/22/2020 - 11:58

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την επισκευή συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος , σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ , απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την επισκευή συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020