05/20/2020 - 12:06

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίου στο ΣΔΕ Καρδίτσας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ Καρδίτσας, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Κτιρίου , για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020