05/19/2020 - 11:11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια υλικών καθαριότητας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-MET

Το 1ο ΣΔΕ Ελαιώνα Θηβών, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020