03/13/2020 - 11:44

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο 1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το 1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020