03/13/2020 - 11:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος στo ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 10-ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020