03/10/2020 - 13:20

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αμαρίου

 

Με μεγάλη συμμετοχή Αμαριωτών ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αμαρίου το οποίο συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του, με τη συνεργασία του Δήμου Αμαρίου, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»Tο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 25 ωρών, λόγω μεγάλης συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε σε 2 τμήματα, στη Αγία Φωτεινή και στον Φουρφουρά.
Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις που στοχεύουν  στην ευαισθητοποίηση, στην ενεργοποίηση και στη συμμετοχή τους σε θέματα υγείας που αφορούν τους ίδιους, την κοινότητα και την ανθρωπότητα, τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης. Επίσης, στοχεύουν στην προετοιμασία τους, ώστε να γνωρίζουν κάθε στιγμή τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν, καθώς και τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού για τη ζωή ενός ανθρώπου έως ότου παρασχεθεί σε αυτόν ιατρική ή νοσοκομειακή φροντίδα.
Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αμαρίου ευχαριστεί θερμά τον εκπαιδευτή κ. Χρήστο Κλεοβούλου για το ζήλο και την προθυμία που επέδειξε να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές της Αγωγής Υγείας και των Πρώτων Βοηθειών καθώς και για την πρωτοβουλία του να γίνει πρακτική εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν σε εκπαιδευτικό Πρόπλασμα πρώτων βοηθειών.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αμαρίου το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. «Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία» (25 ώρες)
  2. και «Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)» (25 ώρες)

ΠΗΓΗ amari.gr

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

logo2014-2020