03/06/2020 - 15:00

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την Προμήθεια Εργαστηριακών υλικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 12-ΣΔΕ ΑΠ9-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Σύρου, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την Προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 12-ΣΔΕ ΑΠ9-ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020