02/21/2020 - 13:23

Απολογιστική έκθεση έπειτα από την παραχώρηση Αιγίδας ΙΝΕΔΙΒΙΜ στον οργανισμό «Microkosmos» Ιταλό – Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση για την Εκπαίδευση για την εκδήλωση «Βρες την Ελλάδα στο Τορίνο»

Η δράση με την Αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ  «Βρες την Ελλάδα στο Τορίνο» την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού στέφθηκε με επιτυχία τόσο από τους διοργανωτές όσο και από τους υποστηρικτές της στις 9 Φλεβάρη.

Ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας έχει καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Δ. Σολωμού. Το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε πρόσφατα σχετική εγκύκλιο βάσει της οποίας οποία θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στα σχολεία Ά-θμιας και Β’-θμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. (…) Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας προτείνονται ενδεικτικά μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στις σχολικές μονάδες.»

Στο πλαίσιο αυτό η Ιταλο-Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση για την Εκπαίδευση Microkosmos, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο (Istituto dei Sordi di Torino) και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) MyArtist διοργάνωσαν αυτήν την πολιτιστικά προσβάσιμη δράση, όπου συμμετείχαν άτομα με αναπηρία, κώφωση κι άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες ήταν ελληνικής και ιταλικής καταγωγής. Η ίδια δράση πραγματοποιήθηκε και στις 10 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή μαθητών του 1ου Λυκείου Πεύκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μέσα από την ανακάλυψη των ελληνικών στοιχείων. Η διαδραστική προσπάθεια τέθηκε υπό την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού(ΓΓΑΕ) και της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη.

Η υποστήριξη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω της παραχώρησης της αιγίδας του, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον απολογισμό της δράσης των υπευθύνων, ενώ το λογότυπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τοποθετήθηκε σε αφίσες σε εμφανή σημεία όσο και σε ιστοχώρους.