01/28/2020 - 14:58

Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας των υποψηφίων με αριθμούς πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών αίτησεων 105625, 115472, 118521, 121320,131662, 1132099,131781, κατά της υπ΄ αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας των υποψηφίων με αριθμούς πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών αίτησεων 105625, 115472, 118521, 121320,131662, 1132099,131781,  κατά της υπ΄ αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, σχολικής περιόδου 2019-2020.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020