01/13/2020 - 15:51

Πίνακας διεξαγωγής συνεντεύξεων με βάση την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 660/13/42203/12-11-2019

Καλούμε τους υποψηφίους με βάση την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/13/42203/12-11-2019, να παρουσιαστούν για συνέντευξη την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, στον 5ο όροφο, οδός Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) με βάση τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

44995/04-12-2019

16/1/2020

10:00

44618/02-12-2019

16/1/2020

10:00

44034/26-11-2019

16/1/2020

10:00

42943/19-11-2019

16/1/2020

10:00