12/10/2019 - 11:27

Μια ευκαιρία για αλλαγή μέσω του Erasmus+

 

 Μια ευκαιρία για αλλαγή μέσω του Erasmus+

 Τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, τον εμπλουτισμό των σχεδίων δράσης με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εξωστρέφεια του σχολείου επιδιώκει να επιτύχει το ΣΔΕ Πύργου μέσα από Σχέδιο Κινητικότητας που υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε..

Το Σχέδιο Κινητικότητας αφορά τη μετάβαση στις αρχές Δεκεμβρίου επτά εκπαιδευτών,-τριών του ΣΔΕ Πύργου για πέντε ημέρες στον Οργανισμό MFR στο Μπερζεράκ της Γαλλίας. Ο Οργανισμός αυτός βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και προσφέρει εκπαίδευση η οποία συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική σε τομείς που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία. Οι εκπαιδευτές,-τριες του ΣΔΕ Πύργου θα ενημερωθούν σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους και τις καινοτομίες που εφαρμόζονται στο MFR και θα επισκεφθούν αγροκτήματα που χρησιμοποιούν μεθόδους αειφόρου ανάπτυξης καθώς και αγορές όπου μικροί παραγωγοί διαθέτουν τα προϊόντα τους. Επίσης θα γνωρίσουν από κοντά το αντίστοιχο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μπερζεράκ και θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας, τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας το ΣΔΕ Πύργου έχει διαρκή συνεργασία με το MFR. Μάλιστα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου επισκέφθηκε, για μια ακόμη φορά, το σχολείο του Πύργου όσο και το παράρτημα της Αμαλιάδας ο κ. Loic le Glanec, εκπρόσωπος του Οργανισμού και υπεύθυνος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Γνωρίστηκε με τους εκπαιδευόμενους του Α΄ Κύκλου, τους παρουσίασε τον Οργανισμό MFR και τις δραστηριότητές του, παρακολούθησε την εκδήλωση για την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου και συμμετείχε στη συνεστίαση που ακολούθησε. Επίσης συζήτησε με την ομάδα Erasmus+ του σχολείου τις τελευταίες λεπτομέρειες της επίσκεψης προκειμένου αυτή να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε το ΣΔΕ Πύργου να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη.

Το ΣΔΕ Πύργου προσδοκά μέσα από την ευκαιρία που του δίνεται με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ να αναπτύξει δεσμούς με ανάλογα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές που θα γνωρίσει να ενσωματώσει την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στις δράσεις του και να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευόμενούς-νές, του σε αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή : protinews.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020