06/13/2019 - 13:53

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την διαπολιτισμική ανταλλαγή νέων με τίτλο “Enable Disable…through Camera Obscura” από 01 έως 09 Ιουνίου 2019 στην Λευκάδα.

Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου λευκάδας διοργάνωσαν μια διαπολιτισμική ανταλλαγή νέων με τίτλο “Enable Disable…through Camera Obscura” από 01 έως 09 Ιουνίου 2019 στην Λευκάδα.

Το πρόγραμμα συγκέντρωσε νέους και νέες από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία και Πολωνία) με στόχο να τους φέρει σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας και να τους βοηθήσει να εκφραστούν δημιουργικά μέσω της χρήσης των κουτιών φωτογραφίας «Stenope». Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης κωφών νέων και νέων με ειδικές ανάγκες , διαφορετικών εθνικοτήτων.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν στην Λευκάδα εφήμερα έργα ή καταστάσεις και αποτύπωσαν τις δημιουργίες τους στα «μαγικά κουτιά». Στη συνέχεια εμφάνισαν και έδωσαν τίτλο στις δημιουργίες τους.

Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθεί η πολιτισμική πολυμορφία και να προαχθεί η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των νέων μέσω μιας πρωτότυπης καλλιτεχνικού μεθόδου, όπως είναι η φωτογραφία με τα «κουτιά κονσερβών STÉNOPÉ» και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμά Erasmus + και  το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. (...)

ΠΗΓΗ: lefkasnews.gr