06/10/2019 - 11:06

Προκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης για τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το  ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020

Related files