06/06/2019 - 13:06

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 - ΣΔΕ ΑΠ7 - ΛΑΠ

Το 1ο ΣΔΕ Λάρισας, το 2ο ΣΔΕ Λάρισας, το  ΣΔΕ Βόλου, το 1ο ΣΔΕ Τρικάλων, το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων και το ΣΔΕ Καρδίτσας, απευθύνουν ανοιχτές προσκλήσεις για την διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020