05/31/2019 - 11:22

Ανοιχτή πρόσκληση για την Συντήρηση Κλιματιστικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ Καρδίτσας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την Συντήρηση δέκα (10 ) Κλιματιστικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ,  της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020