05/28/2019 - 13:53

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για την Πρόσκληση με αριθμ. 660/2/7194/13-3-2019 ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Δημοσίευση του Πίνακα Μοριοδότησης των Υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην με αριθμ. 660/2/7194/13-3-2019 Πρόσκληση προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus+  2014-2020 για το Τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαΐκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020.
Οι επιτυχόντες της Πρώτης Φάσης Μοριοδότησης θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εν ευθέτω χρόνο για τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη.
Η ενημέρωση θα γίνει με Πίνακα που θα αναγράφει τον αριθμό Πρωτοκόλλου (λόγω GDPR).
 
Related files
o6v646pszsp-v8ps.pdf (366.89 KB)
praktiko.pdf (196.36 KB)
pinakas_.pdf (335.46 KB)