05/09/2019 - 13:17

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 - ΣΔΕ ΑΠ7-ΠΑΠ

Το ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής  απευθύνει επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών , για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 - ΣΔΕ ΑΠ7 - ΠΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020