05/07/2019 - 12:24

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την Προμήθεια Εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Ορχομενού, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11 - ΣΔΕ ΑΠ8 - ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Ορχομενού  απευθύνει ανοιχτές επαναπροκηρύξεις για την Προμήθεια Εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020