04/11/2019 - 11:28

Ανοιχτή Πρόσκληση για την επισκευή βιντεοπροβολέα του ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ, σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το  ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την επισκευή βιντεοπροβολέα , για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020