04/05/2019 - 11:46

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Κορδελιού-Ευόσμου σχ. περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 - ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ Κορδελιού-Ευόσμου απευθύνει επαναπροκήρυξη πρόσκλησης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών , για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 - ΣΔΕ ΑΠ7 - ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020