03/27/2019 - 10:00

Προκήρυξη Ανοικτής Πρόσκλησης για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, σχολικής περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το 1ο ΣΔΕ Τρικάλων, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020