03/21/2019 - 11:21

Επαναπροκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης,σχολικής περιόδου 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Μαντουδίου - Λίμνης -  Αγ. Άννας, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11 - ΣΔΕ ΑΠ8 - ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020