11/13/2018 - 13:30

Πρόσκληση Κ.Π.Ε.Έδεσσας-Γιαννιτσών σε επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού (Catering) για την παροχή γεύματος στο πλαίσιο της Πράξης "Κ.Π.Ε. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Επιχειρήσεις Έτοιμου Φαγητού (catering) για την παροχή γεύματος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους εισηγητές, για τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια / δράσεις, στο πλαίσιο της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

logo2014-2020