10/25/2018 - 12:45

Επετειακή έκδοση:60 Χρόνια ενωμένη Ευρώπη-έργα για την Ελλάδα, INEΔΙΒΙΜ

Με αφορμή τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από αντιπροσωπευτικά έργα στην χώρα που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις προγραμματικές περιόδους, με συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαΐκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία. Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να αποτυπώσει το εύρος και την πολυμορφία τους!
 
Στο σχετικό λεύκωμα συμπεριλαμβάνονται και έργα που το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ενεργεί ως τελικός δικαιούχος σημαντικών προγραμμάτων στην Ελλάδα , όπως τα :
 
 
 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.-βλ.σελ:35) 
 
 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.-βλ.σελ:42) 
Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρο περιβαλλοντικης εκπαιδευσης λογοτυπο
            

     Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.-βλ.σελ:43)

    
 
Δράσεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υψηλής προστιθέμενης εκπαιδευτικής,
περιβαλλοντικής και οικονομικής αξίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία.
 
ια περισσότερα στοιχεία ξεφυλλίστε το ακόλουθο επετειακό λευκωμα ΕΑΣ-ΕΣΠΑ)
 
 
logo2014-2020
 
 
 
 

 

Related files