10/12/2018 - 16:53

Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο TV Creta για στέγαση πληγέντων σπουδαστών Kρήτης και τo πότε αναμένεται να ανεγερθούν νέες Φ.Ε.

Πηγή : Youtube.com