10/09/2018 - 13:02

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ για Ωρομίσθιο Εκπ/κο Προσωπικό Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας & Τμημάτων για Συμβούλους Σταδιοδρομίας&Συμβούλους Ψυχολόγους των Σ.Δ.Ε. και των Εκτός Έδρας τμημάτων τους (σχολ.περιόδου 2018-19)

Oι υποψήφιοι των υπ΄αριθμ. 660/7/33090/7-8-17 & 660/6/33089/7-8-17 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 10-10-18 και ώρα 9:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 12-10-18 και ώρα 11:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων ώστε να επικαιροποιήσουν :

α) τις επιλογές των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους,

β) το καθεστώς απασχόλησης και

γ) τις μέγιστες επιθυμητές ώρες / ημέρες απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Το Σ.Δ.Ε. Μαλανδρίνου θα λειτουργήσει εφόσον στελεχωθεί με έναν τουλάχιστον αποσπασμένο εκπαιδευτικό.

2. Για τα Εκτός Έδρας Τμήματα Αθηνών (ΟΚΑΝΑ), Βάρδας, Δενδροποτάμου, Θήβας και Κρανιδίου ενδέχεται να μειωθούν οι ώρες των ωρομισθίων σε κάποιον από τους γραμματισμούς, στην περίπτωση στελέχωσης του εκτός έδρας τμήματος με αποσπασμένο μόνιμο εκπαιδευτικό.

(Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το ενημερωτικό αρχείο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες που επισυνάπτονται.)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

logo2014-2020