08/29/2018 - 12:18

Απολογιστική έκθεση δράσης Med_School 2017-18 μετά από την παραχώρηση Αιγίδας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως το Μάιο του 2018, πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Med_School σε 46 σχολεία της ευρύτερης περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 30 φοιτητές ως εκπαιδευτές και 1.550 μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σημαντικές θεματικές ενότητες, όπως διατροφή – άσκηση, κάπνισμα, αλκοόλ, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ. Η υποστήριξη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω της παραχώρησης της αιγίδας του, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος των υπευθύνων, ενώ το Λογότυπο του Ιδρύματος τοποθετήθηκε σε εμφανές σημείο τόσο στην αφίσα του προγράμματος, όσο και στην ηλεκτρονική παρουσίαση του προγράμματος, στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Η εκπαιδευτική χρονιά 2017-18 ήταν η 4η συνεχόμενη περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος και σύμφωνα με τους διοργανωτές του, η συνέχειά του παρουσιάζει θετική εξέλιξη, η οποία αποτυπώθηκε τόσο στον αριθμό όσο και στα πρόσωπα των συμμετεχόντων (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων).