02/05/2018 - 11:56

Επαναπρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΣΔΕ Καστοριάς, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Καστοριάς απευθύνει πρόσκληση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020