06/11/2018 - 13:03

Ανοιχτή Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών για τη διοργάνωση ημερίδας του 2ου ΣΔΕ Θεσσαλονικής, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το  2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια υλικών για την διοργάνωση ημερίδας, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

Related files