06/08/2018 - 14:25

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας του ΣΔΕ Καρδίτσας, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Το ΣΔΕ Καρδίτσας, απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για την Ενοικίαση Ηχητικού Εξοπλισμού για τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020