06/05/2018 - 12:58

Επαναπροκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Κέρκυρας, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Κέρκυρας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών , για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020

 

 

Related files