06/05/2018 - 12:14

Επαναπροκηρύξεις Ανοιχτών Προσκλήσεων για την προμήθεια υλικών φαρμακείου των ΣΔΕ Κομοτηνής, ΣΔΕ Σαπών, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Τα  ΣΔΕ Κομοτηνής - ΣΔΕ Σαπών απευθύνουν ανοιχτές προσκλήσεις για την προμήθεια  υλικών φαρμακείου, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020