05/31/2018 - 13:51

Ανοιχτές Προσκλήσεις για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Ηρακλείου, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ

Το ΣΔΕ Ηρακλείου απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

logo2014-2020