05/16/2018 - 17:38

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον 30ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες 2018 (EUCYS 2018)

Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  δια  της  Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης  προτίθεται να συμμετάσχει στον «30° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για  Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί  στο  Δουβλίνο της Ιρλανδίας, από 14-19 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

( Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο )

Πηγή : minedu.gov.gr