05/11/2018 - 13:52

Το σεμινάριo "Βιοποικιλότητα&Εκπαίδευση για την Αειφορία" στις ιστοσελίδες του CBD

Το σεμινάριό του Κ.Π.Ε. Καστοριάς "Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση για την Αειφορία" (11-13/5/2018)  φιλοξενείται

στις ιστοσελίδες του Convention on Biological Diversity (CBD) 

ως εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας 2018 (22/5/2018).

 

logo2014-2020

 

Πηγή : cbd.int

Related files