05/03/2018 - 12:29

Επαναπροκήρυξη Ανοιχτών Προσκλήσεων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ, και ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, σχ. περιόδου 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ

Τα ΣΔΕ Πάτρας και ΣΔΕ Ορεστιάδας, απευθύνουν επαναπροκήρυξη των ανοιχτών προσκλήσεων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, στο πλαίσιο του Υποέργου 8-ΣΔΕ ΑΠ7-ΛΑΠ, της Πράξης "Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας" με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

image

 

Related files
sde_patras.pdf (195.56 KB)
sde_orestiadas.pdf (1.09 MB)