04/11/2018 - 15:32

Ενημέρωση σχετικά με θέματα διαχείρισης και αρμοδιοτήτων Φοιτητικής μέριμνας

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας γενικότερα, επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ (130/3-4-2018) που αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης και αρμοδιοτήτων φοιτητικής μέριμνας. Με το συνημμένο έγγραφο επαληθεύονται οι θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε θέματα αρμοδιοτήτων και διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των εκπροσώπων του.