03/12/2018 - 15:26

Εξέταση ιεραρχικής προσφυγής κας Ελένης Γεωργοπούλου

Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Γεωργοπούλου Ελένης κατά της Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 5161/314/29-12-2017  (ΑΔΑ: 6Ξ3Π46ΨΖΣΠ-ΒΙΤ),  για την έγκριση πρακτικών των  επιτροπών εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και δημοσιοποίηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης,  για την  πρόσκληση με αριθμό : 660/1/982/05-01-2017, για  τη διαμόρφωση πίνακα κατάταξης: Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ) & Β) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:  5353/321/07-03-2018 (ΑΔΑ : Ω6ΙΦ46ΨΖΣΠ-Π7Ρ).

logo2014-2020