02/06/2018 - 13:27

Ενημέρωση μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τα ΔΙΕΚ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση των Δ.Ι.Ε.Κ. που αφορούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος οφείλει να επισημάνει τα εξής :

  1. Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου ενημερώνουμε ότι, στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει ανατεθεί, από τη ΓΓΔΒΜΝΓ, η εκτέλεση Υποέργων Διαχείρισης Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Σ.Ε.Κ. Η εκτέλεση αφορά μεταξύ άλλων στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού, καθώς και στην διαχείριση των δαπανών λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., Δ.Σ.Ε.Κ., Δ.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
  2. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις και απαντήσεις επικαίρων ερωτήσεων, η παρατεταμένη κατάληψη του κτιρίου των υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έχει καθυστερήσει, μεταξύ άλλων, και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων με τους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. Η κατάληψη αυτή δυστυχώς επιβάρυνε και επιβαρύνει και τις διαδικασίες που αφορούν στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών, τα οποία και προωθούνται σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάθεσης γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών των εξετάσεων όπου είχαν εφαρμοστεί οι οδηγίες διαχείρισης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επίσης, άμεσα δρομολογούνται και διαδικασίες για την προώθηση αιτημάτων και για τα υπόλοιπα θέματα που ζητούνται από τα Δ.Ι.Ε.Κ. Σε κάθε όμως περίπτωση η αποκατάσταση της λειτουργίας των ΔΙΕΚ περιλαμβάνει και διορθωτικές κινήσεις στη λειτουργία αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναφορές του ΣΕΕΔΔ, του Συνηγόρου του Πολίτη&των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών.

Για την βέλτιστη αποκατάσταση όλων των ζητημάτων έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:

  • Έχει ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία της πρόσκλησης των εκπαιδευτών και έχει γίνει η ανάθεση στους εκπαιδευτές με οριστικούς Πίνακες και χωρίς τις στρεβλώσεις στη διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης που ανέφερε ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΣΕΕΔΔ
  • Η ανάθεση ωρών αναρτήθηκε στη Διαύγεια, όπως απαιτεί το ΣΕΕΔΔ
  • Η συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη, αν δεν είχε προηγηθεί η κατάληψη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Η αποκατάσταση της οικονομικής διαχείρισης και της προώθησης των αιτημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς θεραπεία πολλών εκθέσεων του ΣΕΕΔΔ και του  Συνηγόρου του Πολίτη θα είχε ήδη αποκατασταθεί, αν δεν είχε προηγηθεί η κατάληψη στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσον αφορά δε, σε συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν έχουν απομακρυνθεί μέλη της διαχείρισης των Δ.Ι.Ε.Κ. από την παρούσα ή την προηγούμενη διοίκηση. Υπάρχουν μέλη που έχουν παραιτηθεί, ή/και δεν εκτελούσαν τα καθήκοντα τους και τα οποία αντικαταστάθηκαν από την ομάδα διαχείρισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δ. Ζέρβας