01/18/2018 - 15:12

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤIΣ ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ( Α.Π.621/07/2018)

                            ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤIΣ ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

1/3/2018 έως 23/12/2018  (Εξαιρούνται τα διαστήματα από 31/3/2018 έως 15/4/2018 (διακοπές Πάσχα) και 1/7/2018 έως 31/8/2018 (διακοπές καλοκαιριού)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/07/2018

CPV :

55300000-3

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ :

284.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

                                      14-02-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 08-02-2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00